Errivé utfører alt fra tidligfase rådgivning til detaljprosjektering og kontroll av ferdige VVS-tekniske anlegg. Vi har sentral godkjennelse i høyeste tiltaksklasse innenfor vårt fagområde.

Våre tjenester dekker følgende områder:

 • Luftbehandling
 • Vannbåren varme
 • Sanitær
 • Energiforsyning
 • Kuldeteknikk
 • Sprinkler
 • Bygningsautomasjon
 • Energi- og klimasimuleringer
 • Lavenergibygninger og passivhus
 • Teknisk tegning, BIM
 • BREEAM
 • Tilstandskontroll av VVS-tekniske anlegg
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner